sammen skal vi hjelpe havet

Seiling er miljøvennlig. Vi drives frem av vinden. Havet er helt avgjørende – ikke bare for at vi som seilere skal ha det fint – men også for alt livet på jorden.

Derfor har Norges Seilforbund valgt å engasjere seg i havets ve og vel. NSF er medlem av Norsk Friluftsliv og Hold Norge Rent. Gjennom vår tilknytning til World Sailing er vi også en del av UN Environment-kampanjen «Clean Seas – Turn the tide on Plastic»


Hold havet rent uken 2020

Fra mandag 14. til lørdag 19. september avholder Norges Seilforbund «Hold Havet Rent-uke». Den inngår som en del av strandryddeuka i regi av Hold Norge Rent.

Strandrydding vil man høre mye om i september, og seilere, seilforeninger og NSF skal være en viktig del av dette. NSF håper på et stort engasjement langs hele kysten i hele seil-Norge.– Vi kommer til å følge temadagene til strandryddeuka til Hold Norge Rent. Mandag 14. september er temaet: «Vi rydder på hjemmebane», og da oppfordrer vi alle landets seilforeninger til å mobilisere foreningens medlemmer til å rydde i foreningens nærområde.

Lørdag 19. september foregår selve Strandryddedagen , og da ønsker vi at seilforeningene inviterer til en større dugnad i en litt mer omfattende omkrets som det kan ryddes i og hvor hele lokal samfunnet inviteres til å bidra, sier Thomas Nilsson , prosjektleder for miljøarbeid i NSF. Han forteller at Hold Havet Rent-uken dessuten representerer startskuddet på et pilotprosjekt som går ut på å miljøsertifisere seilforeninger rundt om i landet som NSF gjør i samarbeid med COWI med støtte fra Handelens Miljøfond– Korona-viruset stoppet dette prosjektet i våres, men nå starter opp igjen og vi håper på god deltagelse, sier han.

Sertifisering

Klar for bærekraft? Kom i gang med Miljøvennlig seilforening-sertifisering!

Sammen med konsulentselskapet COWI utvikler vi en sertifiseringsordning der foreningene må oppfylle ulike krav for å bli en miljøsertifisert seilforening
Les mer og kom i gang

Strandrydding

Strandrydding er et av tiltakene man sammen kan gjøre etter trening, som en aktivtet på en treningsleir eller som en liten ettermiddagsaktivitet etter seil turen.
Les mer og kom i gang

MILJØHÅNDBOK

Med denne veiledningen fra Grønn Idrett kan du enkelt og effektivt iverksette konkrete og smarte tiltak som engasjerer hele foreningen.
Les mer og kom i gang

Vårt formål

#Holdhavetrent er en kampanje som har til hensikt å samle seilerne langs hele kysten i en evigvarende ryddeaksjon av plast i havet. Det  er Norges Seilforbund som organiserer kampanjen, men det er seilerne som tar samfunnsansvar ved å rydde strender, svaberg og øyer langs hele vår lange kyst.

Kampanjen er også en del av "Clean Seas - Turn the tide on plastic " - FN's verdensomspennende kampanje for et renere hav og FN's bærekraftmål #14 "Liv under vann"

Norske seilforeninger har allerede gjort mye for å redde havet, men det ligger også mye arbeid foran oss. Til det kreves en innsats, men visste du at det fins mange ulike tilskuddsordninger som gir økonomisk støtte til slikt arbeid? Samarbeidsnettverket Hold Norge Rent har lagd en stor oversikt over organsiasjoner, fond og institusjoner som yter økonomisk støtte til dem som gjør en innsats. Det kan i neste hånd bety noen ekstra kroner i foreningskassen. Med andre ord kan dette bli en ny form for dugnadsarbeid? Det kan være vel verdt å ta en kikk på oversikten og se hvilke muligheter som byr seg. Her finner du den . Håndbok i miljøarbeid Norges Idrettsforbund har for øvrig utarbeidet en håndbok i hva idretten kan bidra med for innen miljø- og klima-arbeid. «Miljøhåndbok for norsk idrett» heter den, og den finnes i digital versjon på nettet. Den kan også gi tips til hvordan seilforeningen kan opptre og arbeidet for å få et bedre miljø. Her finner du håndboken Norges Seilforbund jobber for øvrig med å etablere en sertifiseringsordning av seilforeningene slik at man skal kunne få en status for å drive foreningen på en bærekraftig måte. Her kan du lese mer om det Miljøpriser kan også vinnes Miljøarbeid blir lagt merke til, og hvert år deler Hold Norge Rent ut utmerkelsen «Gullklypa». I år kom det inn 32 forslag på hvem som skulle få prisen, og nå har juryen plukket ut fem finalister. Skjønt utmerkelsen omhandler all innsats mot forsøpling, har alle de fem finalistene gjort en innsats innen marin forsøpling. De fem nominerte finalistene er: Pippip Ferner:  En kunstner som lager kunst av marint avfall og formidler gjennom kunsten hva søpla gjør med dyra, kloden og havet. John Gunnar Broks:  En lokal ildsjel fra Magerøya i Nordkapp som har satt marin forsøpling på dagsorden på Magerøya og engasjert skole og befolkning til strandrydding. Plastfritt Hav:  En frivillig organisasjon som har organisert større og små ryddeaksjoner på øya Giske ved Ålesund. Søgne Dykkerklubb:  for sin innsats for havet. I 2019 fjernet klubben minst 2000 spøkelsesredskaper bestående av blant annet teiner, ruser, garn og annet marint avfall fra havbunnen.  Sten Helberg:  En privatperson som i et ti-år har gjort en innsats for havet. Han startet Kystlotteriet i 2016 og opprettet miljøstiftelsen Elv og Hav i 2019. Arbeid mot marin forsøpling står utvilsomt på dagsorden for Norges Seilforbund i 2020, og kanskje blir det en seilforening som blir nominert til «Kystklypa» til neste år? Foruten en utmerkelse vanker det 5000 kroner i premie.

Ethvert strandhugg er en start for mindre plast