Bli med og hold Havet Rent!

Seiling er miljøvennlig. Vi drives frem av vinden. Havet er helt avgjørende – ikke bare for oss seilere  – men også for alt livet på jorden.

Derfor har Norges Seilforbund valgt å engasjere seg i havets ve og vel. NSF er medlem av Norsk Friluftsliv og Hold Norge Rent. Gjennom vår tilknytning til World Sailing er vi også en del av UN Environment-kampanjen «Clean Seas – Turn the tide on Plastic»


En liten halvtime gjør et hav av forskjell.
Bli med og hold havet rent
Les mer om plastsmart idrett
Plastkopper, plastbestikk og sugerør – dette er blant engangsproduktene som forbys fra og med den 3. juli. I prosjektet plastsmart idrett har vi sammen med WWF og Mepex funnet gode alternativer

Blå forening

I Norges Seilforbund's nye strategi- og handlingsplan har det å yte en innsats for havet fått en mer tydligere og sentral plass.


Vi søker seilforeninger som ønsker å være med på dette arbeid!
Les mer og kom i gang

Strandrydding

Strandrydding er et av tiltakene man sammen kan gjøre etter trening, som en aktivtet på en treningsleir eller som en liten ettermiddagsaktivitet etter seil turen.
Les mer og kom i gang

seil i rent hav

Norges Seilforbund's visjon er "Seilglede for alle - I et rent hav"

Les mer om om vårt miljøengasjement i vår Årsrapport og Strategi og handlingsplan
Les mer her

Vårt formål

#Holdhavetrent er en kampanje som har til hensikt å samle seilerne langs hele kysten i en evigvarende ryddeaksjon av plast i havet. Det  er Norges Seilforbund som organiserer kampanjen, men det er seilerne som tar samfunnsansvar ved å rydde strender, svaberg og øyer langs hele vår lange kyst.

Kampanjen er også en del av "Clean Seas - Turn the tide on plastic " - FN's verdensomspennende kampanje for et renere hav og FN's bærekraftmål #14 "Liv under vann"

Ethvert strandhugg er en start for mindre plast