bli en blå seilforening


I Norges Seilforbunds nye strategi- og handlingsplan har det å yte en innsats for havet fått en mer sentral plass. Vi ønsker å få med oss flest mulig av våre seilforeninger til å ta dette miljø engasementet i klubbene et skritt videre. Både ved at de selv driver sin virksomhet på en miljøvennlig måte, og ved at de bidrar til å gjøre den oppvoksende generasjonen kunnskapsrike nok til å jobbe aktivt mot marin forsøpling på alle mulige plan.

NSF ønsker også å ta en lederrolle hvor vi skal utfordre andre særidrettsforbund til å vise et miljøengasjement på sine områder, for på den måten å redusere bruken av unødvendig plast og forhindre at plast kommer på avveie i naturen.

Hvis dette er noe din seilforening ønsker å være en del av , fyll ut skjemaet under