HOLD NORGE RENTS RYDDEVEILEDER


1. Et sted å rydde
Finn en strand, øy, elv, innsjø, område e.l. som er forsøplet og som egner seg for rydding.Stedet bør være lett tilgjengelig. Det må være mulig å frakte oppsamlet avfallenkelt fra stedet. Hvis du ikke vet hvor du skal rydde, kan du søke etter forsøpledeområder eller planlagte aksjoner som er åpne for påmelding på ryddenorge.no eller via ryddeappen

2. Noen å rydde sammen med
Ta med familie, venner, kolleger, naboer eller andre som vil bidra. Har du ingen årydde med? Det går fint an å rydde alene, eller du kan se om det finnes aksjonersom er åpne for påmelding på ryddenorge.no eller via ryddeappen. Her kan duogså selv opprette en aksjon og invitere andre til å bli med.

3. Ryddeutstyr.
Hold Norge Rent deler ut gratis ryddepakker. Se utleveringssteder for ryddepakker i ryddenorge.no som små kuber. Mer informasjon om ryddepakker finnerdu på https://holdnorgerent.no/ryddepakker/. Annet utstyr som kan være nyttiger kniv, sag, øks, spade eller rake. Ta gjerne med kamera, eller last opp bilderdirekte i ryddeappen.

4.En plan for å håndtere avfallet
Avklar i forkant hvor og hvordan avfallet skal håndteres. Dette er spesielt viktigved behov for båt eller helikopter. Hvis avfallet må ligge en stund før det hentes,bør sekkene sikres.Mange lokale renovasjons- og avfallsselskap støtter opp om frivillige ryddeaksjoner. Ta kontakt med ditt lokale selskap for å avtale henting/levering ellerspør kommunen om hva du skal gjøre med avfallet som samles inn.Mer informasjon om avfallshåndtering og oversikt over avfallsmottak som tarimot marint avfall gratis, finner du på ryddenorge.no eller via ryddeappen


Bruk Rydde!
Rydde er et verktøy for påmelding, registrering og kommunikasjon i forbindelsemed opprydding av eierløst avfall.
Se mer detaljert informasjon på https://ryddenorge.no/ressurser


In every walk with nature one receives far more than he seeks.