– Natur og friluftsliv er et av formålsområdene Sparebankstiftelsen DNB gir tildelinger til. Innenfor dette er målet å bidra til at flere kommer seg ut i naturen, at flere lærer om naturen og at flere tar vare på naturen. Norges Seilforbund har vist et stort engasjement i å synliggjøre marin forsøpling som et problem og mobilisere til opprydning. Vi har troen på at seilforbundet og dets medlemmer gjennom kampanjen «Halvtimen for havet» vil klare å engasjere ytterligere i dette viktige arbeidet, sier rådgiver Eva Grothe i Sparebankstiftelsen DNB om hvorfor man har valgt å støtte dette prosjektet.

– En slik tildeling gjør det mulig å fortsette vårt arbeid i hele seil-Norge og engasjere stadig flere  seilforeninger. Arbeidet vårt har nemlig til hensikt å samle seilere langs hele kysten til en evigvarende ryddeaksjon av plast i havet. Det er Norges Seilforbund som organiserer kampanjen, men det er seilerne selv som tar samfunnsansvar ved å rydde strender, svaberg og øyer langs hele kysten. Ved hjelp av Sparebankstiftelsen DNB kan vi nå engasjere enda flere seilere i enda flere seilforeninger, sier Thomas Nilsson, som er ansvarlig for kampanjen i Norges Seilforbund.

Han forteller at NSF vil engasjere og aktivere seilforeningene i NSF-kampanjene «Hold Havet Rent» og «Halvtimen for havet», og i tilknyttede kampanjer som strandryddeuken, vårryddedagen og #likefinsomfør i regi av Hold Norge Rent.

– Vi skal bidra til at seilforeningene avholder egne aksjoner under «Hold Havet Rent»-uken i september og ikke minst bidra til at miljøprogrammet i «Peiling på seiling» implementeres i alle landets sommerskoler og kurstilbud. Støtten fra Sparebankstiftelsen DNB gjør at alt dette nå er mulig å gjennomføre.

Han retter en stor takk til Sparebankstiftelsen DNB for tildelingen.

– Den gjør oss nå i bedre stand enn før til å søke samarbeid i miljøarbeidet på tvers av foreninger, organisasjoner og idrettslag – for eksempel lokale friluftsråd og lokale dykkerklubber. for å nevne noen, sier Thomas Nilsson.

Les mer om «Halvtimen for havet» på www.holdhavetrent.no.

Halvtimen for havet 0682 LR

STØTTE: Støtten fra Sparebankstiftelsen DNB gjør at NSF kan arbeide for å engasjere alle seilforeningene og store og små i arbeidet mot marin forsøpling. FOTO: Thomas Nilsson.

Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier åtte prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats.

Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 33 sparebankstiftelser. Stiftelsen ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt over seks milliarder kroner til allmennyttige formål.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.