Vi vil gjerne komme i kontakt med seilforeninger eller andre som har båter i kurante jolleklasser som de vil gi bort eller som vi kan kjøpe for vrakpanten – det vil si 1000 kroner, sier Thomas Nilsson, som er NSFs ansvarlige for dette prosjektet som nå er i gang.

Målet med prosjektet er å reparere og restaurere jollene slik at de blir fullt brukbare i opplæringsøyemed igjen.

– Når vi har et antall båter ferdig, vil seilforeninger som ønsker å supplere sitt opplæringsmateriell, kunne søke om å få motta nyoppussete og nydekorerte båter.

Tegnekonkurranse-frist utsatt til 1. juni

Og når det gjelder det siste – at båtene skal dekoreres – så ble det i vinter utlyst en tegnekonkurranse om hvordan dekoren som de nyoppussete båtene skal få, skal se ut. Budskapet til dekoren skal spille på miljø, bærekraft og gjenbruk. Flere forslag er kommet inn, men invitasjonen er nok også gått mange hus forbi.

– Derfor har vi utsatt fristen på tegnekonkurransen til 1. juni. Det betyr at det ikke er for sent å finne frem maleskrin eller tegnestifter.

Les mer om tegnekonkurransen.

Thomas Nilsson forteller at målet for hele gjenbruk-prosjektet som Norges Seilforbund har fått midler av Sparebankstiftelsen DNB til å kunne gjennomføre, er å sette søkelys på nyinnkjøpt utstyr versus reparasjon av brukt, og den miljøgevinsten man får ved å ta vare på brukt utstyr. Prosjektet skal også bidra til å dempe jaget etter nytt materiell, og på den måten også være med å senke den økonomiske barrieren for å kunne delta i seiling.

Materiell til selvhjelp

Prosjektet vil ikke bare resultere i at et antall seilforeninger vil kunne få nyoppussete båter. Vel så viktig er at arbeidet med å reparere båtene, vil bli grundig dokumentert ved hjelp av bilder og video. Dette skal igjen gi grunnlag for å lage manualer og oppskrifter på hvordan slikt arbeid skal utføres.

– Dette materiellet vil vi gjøre tilgjengelig for alle landets seilforeninger når oppussingen av jollene er gjennomført, slik at de selv kan ivareta og reparere sitt eget utstyr for at det skal vare lenger. På den måten oppnås en miljøgevinst og det vil forhåpentlig også bidra til å kunne redusere foreningenes kostnader til opplæringsmateriell.

Nå ønsker NSF å komme i kontakt med foreninger og andre som har aktuelle båter som er gått ut av bruk i foreningene, og som bare blir liggende og oppta plass. Enten ved at de gis bort eller ved at de avhendes for vrakpanten.

– Vi overlater til de ulike foreningene å bestemme hva de skal ha for at vi henter båtene, og hvor mye de ønsker å støtte prosjektet vårt, sier Thomas Nilsson.

Seilforeninger med aktuelle båter kan kontakte Thomas per e-post.