bli en miljøvennlig seilforening

sertifisering


Norges Seilforbund arbeider sammen med COWI med et pilotprosjekt som går ut på å miljøsertifisere mange av landets seilforeningene, og NSF søker nå etter seilforeninger som er interesserte i å være med på et slikt pilotprosjekt.

Vi ønsker å få med oss våre seilforeninger til å ta dette miljø engasementet i klubbene et skritt videre. Både ved at de selv driver sin virksomhet på en miljøvennlig måte, og ved at de bidrar til å gjøre den oppvoksende generasjonen kunnskapsrike nok til å jobbe aktivt mot marin forsøpling på alle mulige plan.

NSF ønsker også å ta en lederrolle hvor vi skal utfordre andre særidrettsforbund til å vise et miljøengasjement på sine områder, for på den måten å redusere bruken av unødvendig plast og forhindre at plast kommer på avveie i naturen. Hvis dette er noe din seilforening ønsker å være en del av , fyll ut skjemaet under
Etter oppstart med kurs eller tilpasset veiledning, får virksomheten tilgang til Miljøfyrtårnportalen – et smart, digitalt system for miljøoppfølging, som gir veiledning og konkrete verktøy for å oppfylle følgende sertifiseringskriterier:grunnleggende felles kriterier kriterier til byggeier eller leietaker spesifikke bransjekriterier (som skal favne de vesentlige miljøaspektene til virksomheten)Se fullstendig oversikt over sertifiseringskriteriene her.Sertifiseringskriteriene dekker viktige områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert. Dette gir virksomheten gode forutsetninger for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer, samtidig som det bidrar til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.This is some text inside of a div block.
ggVirksomheten må ta kontakt med en sertifisør når det nærmer seg sertifisering. Sertifisør kontrollerer og verifiserer at virksomheten oppfyller sertifiseringskriteriene.Etter godkjenning som Miljøfyrtårn får virksomheten utstedt et Miljøfyrtårn-sertifikat, som er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. I tillegg får virksomheten tildelt et Miljøfyrtårn-diplom – et flott, varig aluminiumsskilt og synlig bevis på sertifiseringen – som kan bidra til å bygge et godt omdømme i virksomheten.I vår nettbutikk finnes et utvalg av profilmateriale og digitale bannere som sertifiserte virksomheter kan bruke for å synliggjøre sitt miljøengasjement.This is some text inside of a div block.
Som Miljøfyrtårn-sertifisert er virksomheten forpliktet til å jobbe kontinuerlig med å forbedre sine miljøprestasjoner. Status på miljøarbeidet skal dokumenteres i den årlige klima- og miljørapporten innen 1. april hvert år.Årlig klima- og miljørapport er et smart styringsverktøy for å måle effekten av miljøarbeidet og iverksette tiltak der det monner. Måling og planlegging hjelper virksomheten med å skape lønnsomme resultater! Mange Miljøfyrtårn-virksomheter opplever miljøforbedringer, omdømmeforbedringer og reduserte kostnader som følge av sertifiseringen. Les suksesshistorier.
For å sikre kontinuerlig forbedring og god miljøstyring, må alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år. Det innebærer at virksomheten må gjennomgå og dokumentere at sertifiseringskriteriene fremdeles oppfylles.Helhetlig og langsiktig arbeid med bærekraft vil gi virksomheten mange fordeler. Vi hjelper dere på veien med:Anerkjent sertifisering og miljøledelsessystem Konkrete og relevante kriterier Gode råd, inspirasjon og miljøtips Nyttig statistikk, rapporter og klimaregnskapKlar for å skape konkurransefortrinn av bærekraft? Kom i gang nå – bli Miljøfyrtårn!.