Fra mandag 14. til lørdag 19. september avholder Norges Seilforbund «Hold Havet Rent-uke». Den inngår som en del av strandryddeuka i regi av Hold Norge Rent.

Strandrydding vil man høre mye om i september, og seilere, seilforeninger og NSF skal være en viktig del av dette. NSF håper på et stort engasjement langs hele kysten i hele seil-Norge.– Vi kommer til å følge temadagene til strandryddeuka til Hold Norge Rent. Mandag 14. september er temaet: «Vi rydder på hjemmebane», og da oppfordrer vi alle landets seilforeninger til å mobilisere foreningens medlemmer til å rydde i foreningens nærområde.

Lørdag 19. september foregår selve Strandryddedagen , og da ønsker vi at seilforeningene inviterer til en større dugnad i en litt mer omfattende omkrets som det kan ryddes i og hvor hele lokal samfunnet inviteres til å bidra, sier Thomas Nilsson , prosjektleder for miljøarbeid i NSF. Han forteller at Hold Havet Rent-uken dessuten representerer startskuddet på et pilotprosjekt som går ut på å miljøsertifisere seilforeninger rundt om i landet som NSF gjør i samarbeid med COWI med støtte fra Handelens Miljøfond– Korona-viruset stoppet dette prosjektet i våres, men nå starter opp igjen og vi håper på god deltagelse, sier han.